Brno

FM 103,0

Vyškov

FM 102,6

Hodonín

FM 95,4

Břeclav

FM 99,1

Znojmo

FM 96,2

Boskovice

FM 91,9

Žďár n. Sáz.

FM 96,0

Vel. Meziříčí

FM 89,1

Třebíč

FM 101,7

M. Budějovice

FM 107,9

Svitavy

FM 96,3

Jihlava

FM 102,3

Dačice

FM 98,5

Instagram

NOVINKY A ZPRÁVY

Zpět na vypis všech novinek

Právě moderuje

Jarek Hemala

S Krokodýlem do pelíšku

person spustit živě
icon

Praktické informace k volbám do zastupitelstev obcí a Senátu

22.09.2022

V Brně se po čtyřech letech obmění zastupitelstva města a městských částí. Zároveň Brňané zvolí do Senátu dva zástupce, a to za volební obvody č. 55 a 58. Termín voleb je 23. a 24. září, případné druhé kolo senátních voleb bude o týden později.
....
....
Volby začínají v pátek 23. září ve 14 hodin. V tento den je možno hlasovat do 22 hodin. V sobotu 24. září jsou volební místnosti otevřeny od 8 do 14 hodin. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není dovoleno.
....
Kdo se může zúčastnit a jak se prokáže?
Voleb do zastupitelstev obcí se může zúčastnit občan České republiky, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let a má v Brně trvalý pobyt, a také občan jiného členského státu Evropské unie, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let a má v Brně trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt. Tito lidé však měli nejpozději do 21. září požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů, a to na úřadu místní městské části. Pokud však občané EU, kteří splňují výše popsané podmínky, k volbám dorazí i bez toho, aniž by zápis provedli, odvolit také mohou.
Voličem do Senátu je občan ČR.
Svou totožnost a státní občanství lidé před hlasováním prokazují předložením občanského průkazu nebo pasu. Cizinci předkládají průkaz o povolení k trvalému pobytu, potvrzení o přechodném pobytu nebo osvědčení o registraci.
....
Mohu si vyzvednout vyhotovený občanský průkaz v průběhu voleb?
Po dobu konání voleb (tedy v pátek 8–12 hodin a 14–22 hodin; v sobotu 8–14 hodin) si mohou lidé vyzvednout vyhotovený občanský průkaz na příslušném oddělení magistrátu, a to na adrese Husova 5.
Pozor! V době konání voleb je možné pouze převzít vyhotovený občanský průkaz, jiné služby nebudou poskytovány.
V případě konání druhého kola volby do Senátu Parlamentu České republiky bude Odbor správních činností MMB na Husově 5 zajišťovat služby ve stejném čase.
....
Kde se nachází má volební místnost?
Přehlednou mapu najdete v následujícím odkaze: https://volby.tmapy.cz/#582786.
....
Jak volba probíhá a jak mohu hlasovat?
Po prokázání totožnosti volič obdrží od volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem – pro zastupitelské volby je barvy šedé, pro senátní barvy žluté. Do těchto obálek voliči vkládají hlasovací lístky.
Hlasování do zastupitelstev obcí bude v Brně následující. Volič obdrží dva hlasovací lístky – jeden pro volby do Zastupitelstva města Brna (označený na levém okraji svislým pruhem růžové barvy) a jeden pro volby do zastupitelstva městské části.
....
Způsoby hlasování jsou tři:
1.       Označím křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno.
2.       Označím v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuji, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše však označím tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. V Brně se jedná o 55 zastupitelů.
3.       Kromě toho lze oba způsoby kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce. Pokud má být voleno např. 11 členů zastupitelstva a je označena volební strana s 11 kandidáty a kromě toho 5 kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních stran, je dáno označené volební straně 6 hlasů, a to pro kandidáty na prvních šesti místech. Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.
S voličským průkazem hlasovat ve volbách do zastupitelstev nelze.
Hlasování v případě voleb do Senátu probíhá tak, že do obálky vložíte jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého jste se rozhodli. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.
Hlasování na voličský průkaz je možné. Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Senátu ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může na voličský průkaz hlasovat pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou volby do Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.
....
Kde se dozvím výsledky voleb?
Kompletní výsledky voleb budou zveřejněny na webu Českého statistického úřadu www.volby.cz
Zdroj: MMB

Další novinky

Umístěte svou reklamu

do nejposlouchanějšího regionálního rádia v čr

iconChci reklamu do rádia

mapa radia krokodyl
icon